Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU TELIMENA.PL

obowiązujący od 01-01-2023

 

 

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu
 2. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Telimena.pl
 7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.telimena.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia
 8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy TELIMENA.PL sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
 10. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.telimena.pl
 2. Sklep powstał za zgodą i wiedzą TRIUMPH lNTERNATIONAL.
 3. Dostępny pod adresem http://www.telimena.pl sklep internetowy Telimena.pl prowadzony jest przez TELIMENA.PL sp. z o.o. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą TELIMENA.PL sp. z o.o. zarejestrowanego w KRS nr 0000844156.

  NIP: 5562786439

  Adres do korespondencji / adres do zwrotu towaru:
  Telimena.pl, ul. Dworcowa 55, 88-100 Inowrocław

  Konto bankowe Sprzedawcy:
  mBank: 59 1140 2004 0000 3902 8184 5746
  SWIFT: BREXPLPWMBK
 4. Zapytania mogą być kierowane na:
  - adres poczty elektronicznej: sklep@telimena.pl
  - numer telefonu: 798 907 986
  Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00

 

III. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  - przez stronę internetową sklepu
  - telefonicznie 798 907 986
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  - komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny,
  - łącze internetowe,
  - przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript,
  - włączona obsługa języka JavaScript,
  - włączona obsługa plików Cookies,
  - aktywne konto e-mail.
 3. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 4. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu towarów poprzedzone jest wypełnieniem przez zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez zamawiającego hasła). Złożenie zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją regulaminu sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się zamawiającego w sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
 5. Proces zamawiania przez stronę internetową sklepu składa się z następujących kroków:
  - wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
  - podanie danych do rejestracji lub logowanie
  - wybór formy dostawy i płatności
  - zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Potwierdź zakup”
 6. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup” – klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 7. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród poniższych:
  - za pobraniem
  - z przedpłatą (masz 5 dni na opłacenie zamówienia od momentu złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu zamówienie zostanie automatycznie anulowane)
  • przelew bankowy
  • płatność online PayU (karty płatnicze, przelewy online)
  • płatność online PayPal - płatności zagraniczne
  • karta podarunkowa
   
 8. Zamawiający ma możliwość wyboru sposobu dostawy zgodnie z formularzem zamówienia.
 9. Po podaniu przez klienta  wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierające:
  - przedmiot zamówienia
  - jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów
  - całkowity koszt dostawy
  - wybraną formę płatności
  - wybrany sposób dostawy wraz z ujętym czasem doręczenia
  - dane kontaktowe zamawiającego
  - dane adresowe odbiorcy towaru
 10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego
 11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z TELIMENA.PL sp. z o.o.  umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 
 12. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie otrzymania zamówienia", zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia. Ta wiadomości e-mail potwierdza tylko otrzymanie zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy.
 13. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e-mail zatytuowanej "Rozpoczeliśmy realizację zamówienia" zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z TELIMENA.PL sp. z o.o..
 14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 15. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz paragonu lub faktury VAT.
 16. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
 17. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest przez Sklep o aktualnym stanie zamówienia. Klient może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 
 18. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na dostawce. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym telimena.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
 19. Realizacja zamówień następuje w dniach pn-pt, zwykle w ciągu 24 godz., bądź do momentu skompletowania wszystkich zamówionych rzeczy. Klient informowany jest o przewidywanym terminie dostawy.

 

IV. PRAWA I PRZYWILEJE KLIENTÓW

IV.I. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  Klienci sklepu Telimena.pl mają na odstąpienie aż 30 dni kalendarzowych.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. pismo wysłane pocztą wraz ze zwracanym towarem na adres Telimena.pl, ul. Dworcowa 55, 88-100 Inowrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@telimena.pl
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

IV.II. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Proszę odesłać lub przekazać nam zawracany towar w miarę możliwości wraz z kopią dowodu zakupu (np. paragon, faktura VAT) na adres: Telimena.pl, ul. Dworcowa 55, 88-100 Inowrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 3. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Zwrot możliwy jest również przy pomocy narzędzia do zwrotów udostępnionego na stronie sklepu, sprawdź szczegóły »
 5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

IV.III. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sklep Telimena.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, a także Przedsiębiorcy indywidualnego za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży na odległość na zasadach, które wynikają z ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Sklep Telimena.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji.
 3. Sklep Telimena.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest paragon, który Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem.
 4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Telimena.pl, ul. Dworcowa 55, 88-100 Inowrocław lub na adres poczty elektronicznej sklep@telimena.pl.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży zawartą na odległość istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
  Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedający.
  Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Towar na swój koszt.
  Zasady odbioru ustalane są ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem telefonu 798 907 986 lub mailowo na adres sklep@telimena.pl
  Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy za wady zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

 

IV.IV. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep Telimena.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep Telimena.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Telimena.pl, ul. Dworcowa 55, 88-100 Inowrocław, mailowo pod adres sklep@telimena.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sklep Telimena.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

V. OPINIE

 • Opinię dotyczącą obsługi zamówienia lub opinię dotyczącą Towaru można umieścić podczas wizyty w Sklepie Internetowym poprzez kliknięcie w interfejs umieszczony przy Towarze albo poprzez kliknięcie w link umieszczony w wiadomości e-mail. Dodanie Opinii jest dobrowolne i nieodpłatne. W ramach jednego zamówienia - Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania ww Opinii.
 • W ramach ww. Opinii Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65535 znaków słownych.
 • Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego, a także na stronach internetowych https://zaufaneopinie.idosell.com oraz https://trustedreviews.idosell.com.
 • Sprzedawca weryfikuje Opinie za pomocą adresu e-mail, który został użyty w procesie zakupowym danego Towaru. Opinia, która umieszcza jest przez osobę posługującą się e-mailem, który został użyty w procesie zakupowym - oznacza jest na stronie Sklepu komentarzem "opinia potwierdzona zakupem". Każda inna Opinia oznaczana jest jako "opinia niepotwierdzona zakupem".
 • Sprzedający nie zmienia Opinii w zakresie treści ani przyznanych gwiazdek.
 • Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Opinii. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia Opinii na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 • Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 • Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich.

 

VI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Co to są dane osobowe?

To są dane pozwalające zidentyfikować osobę fizyczną, m.in. imię i nazwisko, adres, mail, nr telefonu.

Co to jest RODO?

Jest to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Obowiązuje w krajach Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku. Podlega mu każda firma, która świadczy usługi lub prowadzi sprzedaż dla konsumentów w Unii Europejskiej.

Kto jest administratorem Twoich danych w naszym sklepie?

Administratorem twoich danych jest właściciel sklepu Telimena.pl: TELIMENA.PL sp. z o.o., ul. Dworcowa 55, 88-100 Inowrocław.

Po co przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • realizacji Twojego zamówienia lub
 • wysyłki informacji marketingowych, jedynie wtedy, kiedy wyraziłeś na to zgodę. Zgodę marketingową możesz wycofać w dowolnym momencie klikając w odpowiedni link znajdujący się w stopce maila lub pisząc na adres ido@telimena.pl

Jakie są Twoje prawa?

Masz prawo do zmiany, przeniesienia oraz usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku wygaśnięcia celu lub postawy prawnej ich przetwarzania.

Kto odpowiada za Twoje dane w sklepie Telimena.pl?

Osobą do kontaktu w sprawie bezpieczeństwa, zmian, przeniesienia i usunięcia Twoich danych jest Inspektor Danych Osobowych – jego adres mailowy to ido@telimena.pl

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat RODO?

Więcej praktycznych informacji znajdziesz w przewodniku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

 

VII. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest Telimena.pl spółka z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 55 NIP 556-278-64-39, KRS 0000844156 zwana dalej organizatorem.
 2. Program jest skierowany do wszystkich klientów sklepu Telimena.pl, którzy maja założone w sklepie konto klienta i zadeklarują udział w programie. Udział w programie jest dobrowolny.
 3. Celem programu jest nagrodzenie lojalności klientów sklepu Telimena.pl.
 4. Punkty są przyznawane automatycznie za każde opłacone i wysłane zamówienie złożone od 1.03.2023. Za każde 4 zł wartości zamówienia klient otrzymuje 1 punkt. Wartość opłaty za przesyłkę nie powoduje naliczania punktów. W ramach dodatkowych akcji promocyjnych punkty mogą być zbierane na zasadach określonych w regulaminie akcji.
 5. Punkty są aktywne i widoczne na koncie klienta po 30 dniach od wysłania zamówienia.
 6. Zwrot zamówienia powoduje zmniejszenie ilości przyznanych punktów proporcjonalnie do wartości zwrotu.
 7. Zebrane punkty klient może wykorzystać jako rabat przy kolejnym zamówieniu:
  a) Po zebraniu   50 punktów – rabat 10 zł
  b) Po zebraniu   75 punktów – rabat 20 zł
  c) Po zebraniu 150 punktów – rabat 50 zł
 8. Klient sam decyduje, który z dostępnych rabatów chce wykorzystać.
 9. Wykorzystanie punktów powoduje ich odjęcie na koncie klienta.
 10. Program lojalnościowy może być zawieszony podczas innych akcji promocyjnych np. w okresie Black Friday.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie lojalnościowym.
 12. 1Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenie programu lub zastąpienia go innym.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji Towaru z Zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z ceną gratisu.
 2. Pomimo, iż dokładamy wszelkich starań, aby fotografie stanowiły najwierniejsze odzwierciedlenie naszych produktów, mogą istnieć niewielkie różnice w wyglądzie i kolorystyce między zdjęciem a produktem. Różnice mogą wynikać z jakości, rozdzielczości lub ustawień wykorzystywanego zestawu komputerowego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta, konsultantki są do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 8:00-18:00.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na każdej stronie sklepu lub wpisując bezpośrednio adres https://telimena.pl/pol-terms.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Telimena.pl każdego dnia stara się, aby jej prowadzona działalność gospodarcza w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływała na środowisko. W związku z tym została stworzona polityka środowiskowa, która została wdrożona, będzie utrzymywana i poddawana regularnym ocenom w celu zapewnienia jej ciągłej przydatności.

 

Regulamin obowiązujący do 31-10-2018

Regulamin obowiązujący do 31-12-2020

Regulamin obowiązujący do 31-12-2022

pixel