Darmowa dostawa
 
Zwrot do 30 dni
 
Odbierz Prezent
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU TELIMENA.PL

obowiązujący od 01-11-2018

 

 

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu
 2.   Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 3.   Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Telimena.pl
 4.  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.telimena.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia
 5.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
 6.  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy F.H. LUNA Juliusz Kościelak a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
 7.  Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
 8.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 9.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.telimena.pl
 2. Sklep powstał za zgodą i wiedzą TRIUMPH lNTERNATIONAL.
 3. Dostępny pod adresem http://www.telimena.pl sklep internetowy Telimena.pl prowadzony jest przez Juliusza Kościelaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.H. LUNA zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

  NIP: 556-000-24-80

  Adres do korespondencji / adres do zwrotu towaru:
  Telimena.pl, ul. Dworcowa 55, 88-100 Inowrocław

  Konto bankowe Sprzedawcy:
  PKO BP: 50 1020 5558 1111 1363 6380 0144
  SWIFT: BPKOPLPW
 4. Zapytania mogą być kierowane na:
  - adres poczty elektronicznej: sklep@telimena.pl
  - numer telefonu: 505 133 350
  Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00

 

III. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  - przez stronę internetową sklepu
  - telefonicznie 505 133 350
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  - komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny,
  - łącze internetowe,
  - przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript,
  - włączona obsługa języka JavaScript,
  - włączona obsługa plików Cookies,
  - aktywne konto e-mail.
 3. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 4. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu towarów poprzedzone jest wypełnieniem przez zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez zamawiającego hasła). Złożenie zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją regulaminu sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się zamawiającego w sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
 5. Proces zamawiania przez stronę internetową sklepu składa się z następujących kroków:
  - wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
  - podanie danych do rejestracji lub logowanie
  - wybór formy dostawy i płatności
  - zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Potwierdź zakup”
 6. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup” – klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 7. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród poniższych:
  - za pobraniem
  - z przedpłatą (masz 5 dni na opłacenie zamówienia od momentu złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu zamówienie zostanie automatycznie anulowane)
  • przelew bankowy
  • płatność online PayU (karty płatnicze, przelewy online)
  • płatność online PayPal
  • bon podarunkowy
   
 8. Zamawiający ma możliwość wyboru sposobu dostawy zgodnie z formularzem zamówienia.
 9. Po podaniu przez klienta  wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierające:
  - przedmiot zamówienia
  - jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów
  - całkowity koszt dostawy
  - wybraną formę płatności
  - wybrany sposób dostawy wraz z ujętym czasem doręczenia
  - dane kontaktowe zamawiającego
  - dane adresowe odbiorcy towaru
 10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego
 11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z F.H. LUNA Juliusz Kościelak  umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 
 12. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie otrzymania zamówienia", zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia. Ta wiadomości e-mail potwierdza tylko otrzymanie zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy.
 13. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e-mail zatytuowanej "Rozpoczeliśmy realizację zamówienia" zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z F.H. LUNA Juliusz Kościelak.
 14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 15. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz paragonu lub faktury VAT.
 16. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
 17. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest przez Sklep o aktualnym stanie zamówienia. Klient może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 
 18. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na dostawce. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym telimena.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
 19. Realizacja zamówień następuje w dniach pn-pt, zwykle w ciągu 24 godz., bądź do momentu skompletowania wszystkich zamówionych rzeczy. Klient informowany jest o przewidywanym terminie dostawy.

 

IV. PRAWA I PRZYWILEJE KLIENTÓW

IV.I. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  Klienci sklepu Telimena.pl mają na odstąpienie aż 30 dni kalendarzowych.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. pismo wysłane pocztą wraz ze zwracanym towarem na adres Telimena.pl, ul. Dworcowa 55, 88-100 Inowrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@telimena.pl
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

IV.II. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Proszę odesłać lub przekazać nam zawracany towar w miarę możliwości wraz z kopią dowodu zakupu (np. paragon, faktura VAT) na adres: Telimena.pl, ul. Dworcowa 55, 88-100 Inowrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 3. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Zwrot możliwy jest również przy pomocy narzędzia do zwrotów udostępnionego na stronie sklepu, sprawdź szczegóły »
 5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

IV.III. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sklep Telimena.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sklep Telimena.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji.
 3. Sklep Telimena.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest paragon, który Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem.
 4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Telimena.pl, ul. Dworcowa 55, 88-100 Inowrocław lub na adres poczty elektronicznej sklep@telimena.pl.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów za wady Towarów

  Sprzedawca (Sklep Telimena.pl) ma obowiązek dostarczenia Klientom Towarów bez wad. Ustawa Kodeks Cywilny przewiduje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczna lub prawną, w przypadku stwierdzenia tej niezgodności przed upływem 2 lat od wydania Towaru. Roszczenia Konsumenta z tytułu rękojmi przedawniają się z upływem roku, przy czym nie skraca to okresu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, który to okres wynosi 2 lata od dnia wydania Towaru. W tym terminie Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. W przypadku wykonywania uprawnień Konsumenta z tytułu wad prawnych produktu bieg terminu przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 6. Sprzedawca (Sklep Telimena.pl) wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towarów w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami.

 

IV.IV. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep Telimena.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep Telimena.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Telimena.pl, ul. Dworcowa 55, 88-100 Inowrocław, mailowo pod adres sklep@telimena.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sklep Telimena.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

V. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Co to są dane osobowe?

To są dane pozwalające zidentyfikować osobę fizyczną, m.in. imię i nazwisko, adres, mail, nr telefonu.

Co to jest RODO?

Jest to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Obowiązuje w krajach Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku. Podlega mu każda firma, która świadczy usługi lub prowadzi sprzedaż dla konsumentów w Unii Europejskiej.

Kto jest administratorem Twoich danych w naszym sklepie?

Administratorem twoich danych jest właściciel sklepu Telimena.pl: Firma Handlowa LUNA Juliusz Kościelak, ul. Dworcowa 55, 88-100 Inowrocław.

Po co przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • realizacji Twojego zamówienia lub
 • wysyłki informacji marketingowych, jedynie wtedy, kiedy wyraziłeś na to zgodę. Zgodę marketingową możesz wycofać w dowolnym momencie klikając w odpowiedni link znajdujący się w stopce maila lub pisząc na adres ido@telimena.pl

Jakie są Twoje prawa?

Masz prawo do zmiany, przeniesienia oraz usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku wygaśnięcia celu lub postawy prawnej ich przetwarzania.

Kto odpowiada za Twoje dane w sklepie Telimena.pl?

Osobą do kontaktu w sprawie bezpieczeństwa, zmian, przeniesienia i usunięcia Twoich danych jest Inspektor Danych Osobowych –jego adres mailowy to ido@telimena.pl

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat RODO?

Więcej praktycznych informacji znajdziesz w przewodniku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji Towaru z Zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z ceną gratisu.
 2. Pomimo, iż dokładamy wszelkich starań, aby fotografie stanowiły najwierniejsze odzwierciedlenie naszych produktów, mogą istnieć niewielkie różnice w wyglądzie i kolorystyce między zdjęciem a produktem. Różnice mogą wynikać z jakości, rozdzielczości lub ustawień wykorzystywanego zestawu komputerowego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta, konsultantki są do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 8:00-18:00.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na każdej stronie sklepu lub wpisując bezpośrednio adres www.telimena.pl/terms.php oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Regulamin obowiązujący do 31-10-2018

pixel